Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocatorul Adunarii Creditorilor debitorului SC Milini SRL – 11.08.2014 ora 14.00

Date privind dosarul: Număr dosar: 1812/101 anul 2014; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător-sindic: Falcan Camelia – Aurora

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de 11.08.2014, ora 1400.

Ordinea de zi:
1.Aprobarea raportului final şi a situaţiilor financiare finale ale debitorului insolvent SC Milini SRL
2.Aprobarea cererii privind închiderea procedurii debitorului insolvent SC Milini SRL având în vedere dispoziţiile art. 131 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.