Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocatorul adunarii creditorilor debitorului SC MCT Impex SRL – 30.06.2015 ora 14.00

Date privind dosarul: nr. dosar 9886/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Claudiu Daniel Falcan.

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi în data de 30.06.2015, ora 1400.

Ordinea de zi:

Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la raportul de evaluare pentru bunul mobil aflat în proprietatea debitoarei SC M.C.T. Impex SRL întocmit de expert evaluator Tarasescu Paul nr. 26 din data de 04.05.2015 precum și a regulamentului de vânzare propus de lichidatorul judiciar respectiv licitație publică cu strigare.