Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocatorul Adunarii Creditorilor debitorului SC MCT Impex SRL – 14.08.2014 ora 15.00

Date privind dosarul: nr. dosar 9886/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Claudiu Daniel Falcan.

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi în data de 14.08.2014, ora 1500.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea raportului de evaluare, întocmit de expert evaluator Darian DRS SA, nr. 07/27.01.2014 pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC M.C.T. Impex SRL;

2. Aprobarea regulamentului de vânzare pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC M.C.T. Impex SRL, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu strigare.