Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocatorul Adunarii Creditorilor Debitorului SC Lazoria & CO SRL – 20.02.2015 ora 14.00

Date privind dosarul: Număr dosar: 11853/101 anul 2013; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător-sindic: Eugenia Tudor

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de 20.02.2015, ora 1400.

Ordinea de zi:

  1. Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la raportul de evaluare nr.345 din data de 23.01.2015 pentru bunurile mobile din patrimoniul debitoarei SC Lazoria & CO SRL precum și a regulamentului de valorificare propus.