Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocatorul Adunarii Creditorilor debitorului SC Izometal – Magellan SRL – 18.08.2014 ora 13.00

Date privind dosarul: nr. dosar 6902/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Dinu Nadia Silvia.

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul administratorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi în data de 18.08.2014, ora 1300.

Ordinea de zi:

Aprobarea împuternicirii nr. 288 din data de 04.08.2014 emisă de către administratorul judiciar cu privire la redactarea, semnarea, ștampilarea depunerii și susținerii contestației promovate împotriva deciziei de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecția fiscală nr. F-MC 1202/24.06.2014, decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr. F-MC 1203 din data de 24.06.2014 emisă în baza raportului de inspecție fiscală nr. F-MC 169/24.06.2014 de Ministerul Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili precum și sa reprezinte interesele societății debitoare în fața Direcției Generale de Soluționare a Contestațiilor din cadrul Agenției Naționale de Administare Fiscală, respectiv în fața instanțelor de judecată investite cu soluționarea căilor de atac prevăzute de lege în materie de anulare act de control taxe și impozite.