Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocatorul adunarii creditorilor debitorului SC Expert Group SRL – 28.01.2015 ora 13.00

Date privind dosarul: Număr dosar 2696/101 Anul 2010; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător sindic: Magdalena Lucia Bordea

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi în data de 28.01.2015, ora 1300.

Ordinea de zi:

Aprobarea raportului lichidatorului judiciar privind diminuarea prețului de vânzare al bunului imobil *teren intravilan* împărțit în 18 parcele cu suprafețe cuprinse între 446,68 mp. și 815,05 mp, în bloc, situat în Popeşti Leordeni, str. Leordeni, cad. 3954, tarlaua 4/1, parcela 9, jud. Ilfov,cu o suptafață totală de 10136 mp – din patrimoniul debitoarei SC Expert Group SA, cu 55% faţă de preţul stabilit în raportul de evaluare.