Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocatorul Adunarii Creditorilor debitorului SC Expeditrans SRL – 03.03.2015 ora 15:00

Date privind dosarul: Număr dosar 6164/101 Anul 2012; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civila, de Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător sindic: Aristică Orfescu

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, adresa: Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, județul Mehedinţi, la data de 03.03.2015, orele 1500.

Ordinea de zi:

  1. Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la raportul de evaluare pentru bunurile mobile (Autotractor Renault VI – MH 16 EXT și Semiremorca Trailor S 38-3 EL L – MH 17 EXT) din patrimoniul debitoarei SC Expeditrans SRL, precum și stabilirea metodei de valorificare respectiv aprobarea regulamentului de vânzare propus.
  2. Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la raportul de evaluare pentru bunurile mobile (mijloace fixe) din patrimoniul debitoarei SC Expeditrans SRL, precum și stabilirea metodei de valorificare respectiv aprobarea regulamentului de vânzare propus.