Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocatorul adunarii creditorilor debitorului SC Emol Com SRL – 30.01.2015 ora 12.00

Date privind dosarul: Număr dosar: 8784/101 anul 2013; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător-sindic: Curelea Adrian

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de 30.01.2015, ora 1200.

Ordinea de zi:

1.Aprobarea raportului final şi a situţiilor financiare finale ale debitorului insolvent SC Emol Com SRL.

2.Aprobarea cererii privind închiderea procedurii debitorului insolvent SC Emol Com SRL având în vedere dispoziţiile art. 131 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.