Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocatorul Adunarii Creditorilor debitorului SC Do & Gi SRL – 08.04.2015 ora 14.00

Date privind dosarul: Număr dosar: 7807/101 anul 2013; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător-sindic: Nadia Silvia Dinu

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de 08.04.2015, ora 1400.

Ordinea de zi:

  1. Aprobarea diminuării prețului de valorificare pentru bunul mobil *mijloc de transport, marca Iveco Daily, serie sasiu ZCFC5090005466419, serie motor 3885561, capacitate 2800 cmc* din patrimoniul debitoarei SC Do & Gi SRL, cu 25% față de prețul stabilit prin raportul de evaluare.
  2. Aprobarea diminuării prețului de valorificare pentru bunul mobil * mijloc de transport, marca Volkswagen Touran, serie șasiu WVGZZZ1TZ7W061891, serie motor 117268, capacitate 1896 cmc* din patrimoniul debitoarei SC Do & Gi SRL, cu 25% față de prețul stabilit prin raportul de evaluare.