Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocatorul Adunarii creditorilor debitorului SC CVA Trans SRL – 19.03.2015 ora 14.00

Date privind dosarul: Număr dosar: 7521/101 anul 2013; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător-sindic: Monica Birău

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de 19.03.2015, ora 1400.

Ordinea de zi:

  1. Aprobarea diminuării prețului de vânzare pentru bunul mobil – Autoutilitară marca Mercedes Benz tipul Sprinter 3, an fabricație 2007, număr de înmatriculare MH10CVA – din proprietatea debitoarei SC CVA Trans SRL cu 65% față de prețul stabilit prin raportul de evaluare.