Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocatorul adunarii creditorilor debitorului SC Consizo SRL – 01.04.2015 ora 14.00

Date privind dosarul: Număr dosar: 1374/1285 anul 2010; Tribunal: Tribunalul Specializat Cluj Secţia Comercială; Judecător-sindic: Claudiu Gligan

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de 01.04.2015, ora 1400.

Ordinea de zi:

  1. Angajarea expertului evaluator Lero Advanced Consulting SRL în conformitate cu dispozițiile art. 23 și art. 116 alin. (3) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței, precum și aprobarea onorariului acestuia în sumă de 7.000 RON + TVA.
  2. Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la raportului de evaluare pentru bunurile imobile din patrimoniul debitoarei SC Consizo SRL precum și a regulamentului propus de lichidatorul judiciar.
  3. Confirmarea lichidatorului judiciar al debitoarei SC Consizo SRL societatea profesională de insolvență Consultant Insolvență SPRL, prin asociat coordonator ec. Emil Popescu conform dispozițiilor art. 19 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței, precum și stabilirea retribuției acestuia.