Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocatorul adunarii creditorilor debitorului SC CM Company SRL – 09.06.2015 ora 14.00

Date privind dosarul: Număr dosar 10341/101 Anul 2010; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător sindic: Aristică Orfescu

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de 09.06.2015, ora 1400.

Ordinea de zi:

Aprobarea raportului final și a situațiilor financiare finale ale debitoarei SC C.M. Company SRL.