Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocatorul Adunarii Creditorilor debitorului SC Cement Services SRL – 12.03.2015 ora 14.00

Date privind dosarul: Număr dosar 1482/101 Anul 2008; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal; Judecător sindic: Adela Barbu

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de 12.03.2015, ora 1400.

Ordinea de zi:

Aprobarea diminurării prețului de vânzare pentru bunul imobil – proprietate imobiliară de tip apartament cu una cameră și beci precum și cotă parte teren curți construcții – din patrimoniul debitorului SC Cement Services SRL Drobeta Tr. Severin cu 50% față de prețul stabilit prin raportul de evaluare.