Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocatorul Adunarii Creditorilor debitorului SC Celrom SA – 14.08.2014 ora 14.00

Date privind dosarul: număr dosar 4842/101/2008, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, Judecător sindic Eugenia Tudor.

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi în data de 14.08.2014, ora 1400.

Ordinea de zi:

Aprobarea raportului final şi a situaţiilor financiare finale ale debitoarei SC Celrom SA.