Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocatorul Adunarii Creditorilor debitorului SC CCW Proiect SRL – 17.09.2014 ora 14.30

Date privind dosarul: Număr dosar: 10265/30 anul 2012; Tribunal: Tribunalul Timiş Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de 17.09.2014, ora 1430.

Ordinea de zi:

Confirmarea lichidatorului judiciar societățile profesionale de insolvență Consultant Insolvență SPRL și Yna Consulting SPRL, desemnat prin hotărârea nr. 144 din data de 23.01.2014 pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 10265/30/2012, îm temeiul art. 19 alin. 2 teza a II – a din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței, precum și stabilirea retribuției acestuia.