Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocatorul Adunarii Creditorilor debitorului SC CCW Proiect SRL – 06.11.2014 ora 14.30

Date privind dosarul: Număr dosar: 10265/30 anul 2012; Tribunal: Tribunalul Timiş Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal

Convoacă Adunarea Creditorilor Debitorului: SC CCW Proiect SRL

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de 06.11.2014, ora 1430.

Ordinea de zi:

1. Înlocuirea creditorului Caraiman Lucian Nicu din componența comitetului creditorilor debitoarei SC CCW Proiect SRL având în vedere dispozițiile instanței Tribunalului Timiș.

2. Alegerea unui nou președinte al comitetului creditorilor debitoarei SC CCW Proiect SRL.