Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocatorul Adunarii Creditorilor debitorului SC Cara SRL – 27.01.2015 ora 14.00

Date privind dosarul: Număr dosar: 6819/101 anul 2013; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător-sindic: Nadia Silvia Dinu

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zbrautului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de 27.01.2015, ora 1400.

Ordinea de zi:

1.Aprobarea raportului final si a situaţiilor financiare finale ale debitorului insolvent SC Cara SRL

2.Aprobarea cererii privind închiderea procedurii debitorului insolvent SC Cara SRL având în vedere dispoziţiile art. 131 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.