Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocatorul adunarii creditorilor debitorului SC C&C MH Confort SRL – 16.02.2015 ora 15.00

Date privind dosarul: nr. dosar 9465/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Adela Barbu.

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi în data de 16.02.2015, ora 1500.

Ordinea de zi:

  1. Aprobarea valorificării bunurile mobile mijloace fixe conform anexă 1 din proprietatea debitorului SC C&C MH Confort SRL, prin metoda licitației publice cu strigare la prețuri diminuate cu 25% față de prețul stabilit prin raportul de evaluare EXA/3/11.01.2014.
  2. Aprobarea valorificarii bunurilor mobile obiecte de inventar conform anexă 2 din proprietatea debitorului SC C&C MH Confort SRL, prin metoda licitației publice cu strigare la prețuri diminuate cu 25% față de prețul stabilit prin raportul de evaluare EXA/2/11.01.2014.
  3. Aprobarea valorificarii bunurilor mobile obiecte de inventar conform anexă 3 din proprietatea debitorului SC C&C MH Confort SRL, prin metoda licitației publice cu strigare la prețuri diminuate cu 25% față de prețul stabilit prin raportul de evaluare EXA/4/11.01.2014.