Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocatorul Adunarii Creditorilor debitorului SC Avicola SA – 11.02.2015 ora 14.30

Date privind dosarul: Număr dosar 100/101 Anul 2005; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal; Judecător sindic: Claudiu Brandibur

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi în data de 11.02.2015, ora 1430.

Ordinea de zi:

Aprobarea diminuării prețurilor de vânzare ale bunurilor imobile din proprietatea debitoarei SC Avicola Drobeta Tr. Severin SA cu 75% față de prețurile stabilite prin raportul de evaluare.