Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocatorul Adunarii Creditorilor debitorului SC Argetrand Com SRL – 10.11.2014 ora 14.00

Date privind dosarul: Număr dosar: 9733/101 anul 2013; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător-sindic: Falcan Claudiu Daniel

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de 10.11.2014, ora 1400.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea raportului final şi a situaţiilor financiare finale ale debitorului insolvent SC Argetrand Com SRL.

2. Aprobarea cererii privind închiderea procedurii debitorului insolvent SC Argetrand Com SRL având în vedere dispoziţiile art. 131 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.