Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocatorul adunarii creditorilor debitorului SC Anicos Company SRL – 30.01.2015 ora 12.00

Date privind dosarul: Număr dosar 8446/101 Anul 2010; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal; Judecător sindic: Claudiu Tavi Brandibur

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de 30.01.2015, ora 1200.

Ordinea de zi:

Prezentarea raportului lichidatorului judiciar privind aprobarea diminuării preţului de vânzăre al bunului imobil – Fabrică de confecţii – compusă din hală producţie cu o suprafaţă utilă de 3339,91 m.p., remiză p.s.i. cu o suprafaţă utilă de 105,12 m.p., bazin de apă cu o suprafaţă construită de 101,43 m.p., centrală termică cu o suprafaţă utilă de 95,09 m.p. şi teren intravilan în suprafaţă de 5652,00 m.p., situat în localitatea Vânju Mare, str. Republicii, nr. 91, judeţul Mehedinţi cu 60% faţă de preţul stabilit prin raportul de evaluare.