Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocatorul Adunarii Creditorilor debitorului SC Angel Lux SRL – 11.08.2014 ora 14.00

Date privind dosarul: Număr dosar: 1641/101 anul 2014; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător-sindic: Claudiu Daniel Falcan

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de 11.08.2014, ora 1400.

Ordinea de zi:
Exprimarea unui punct de vedere privind formularea cererii de chemare în judecată a administratorului societar al debitorului SC Angel Lux SRL având în vedere faptul că lichidatorul judiciar nu a indicat persoane culpabile de starea de insolvență a debitoarei în condițiile art. 138 alin. (3) din Legea nr. 85/2006  privind procedura insolvenței.