Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocatorul Adunarii creditorilor debitorului SC Alchim SRL – 19.03.2015 ora 14.00

Date privind dosarul: Număr dosar 7388/101 Anul 2008; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător sindic: Aurora – Camelia Falcan

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 19.03.2015, ora 1400.

Ordinea de zi:

Aprobarea diminuării preţurilor de vânzare pentru bunului imobil – proprietate imobiliară de tip industrial clădire moară cu terenul aferent şi terenul liber -, precum şi pentru bunurile mobile selector moară, cântar, şnec, cernător făină, buncăr, transport gravitaţional, transport pneumatic din proprietatea falitei SC Alchim SRL Dr. Tr. Severin cu 50% faţă de preţurile stabilite prin raportul de evaluare.