Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocatorul Adunarii Creditorilor debitorului SC Agromec Gogosu SRL – 19.08.2014 ora 14.30

Date privind dosarul: Număr dosar: 4241/101 anul 2014; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător-sindic: Eugenia Tudor.

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul administratorului judiciar, din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de 19.08.2014, ora 1430.

Ordinea de zi:

1. Prezentarea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei SC Agromec Gogoşu SRL întocmit în conformitate cu art. 59 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei;

2. Aprobarea propunerii lichidatorului judiciar cu privire la preluarea atribuţiilor Comitetului Creditorilor de către Adunarea Creditorilor debitorului insolvent SC Agromec Gogoşu SRL

3. Confirmarea lichidatorul judiciar şi stabilirea retribuţiei acestuia în conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

4. Aprobarea solicitării lichidatorului judiciar de a se avansa sume de către creditori pentru continuarea procedurii în temeiul dispoziţiilor. art. 131 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.