Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocatorul Adunarii Creditorilor debitorului SC Agromec Gogosu SA – 04.03.2015 ora 14.00

Date privind dosarul: Număr dosar: 4241/101 anul 2014; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător-sindic: Eugenia Tudor

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de 04.03.2015, ora 1400.

Ordinea de zi:

  1. Analiza și aprobarea ofertei de cumpărare nr. 255/18.02.2015 depusă de persoana fizică Ionașcu Andrei Ionuț pentru bunul mobil Combină C14 serie șasiu 14874 din proprietatea debitorului SC Agromec Gogoșu SRL în sumă de 10000,00 lei cu T.V.A. inclus.
  2. Aprobarea vânzării bunul mobil Combină C14 serie șasiu 14874 din proprietatea debitorului SC Agromec Gogoșu SRL la prețul de 10000,00 lei cu T.V.A. inclus în conformitate cu dispozițiile art. 118 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței( vânzare directă cu pas de supraofertă de 5%);.
  3. Analiza și aprobarea ofertei de cumpărare nr. 265/23.02.2015 depusă de persoana fizică Boboc Marius pentru bunul imobil Secția Gogoșu din proprietatea debitorului SC Agromec Gogoșu SRL în sumă de 8000,00 euro cu T.V.A. inclus.
  4. Aprobarea vânzării bunul imobil Secția Gogoșu din proprietatea debitorului SC Agromec Gogoșu SRL la prețul de 8000,00 euro TVA inclus în conformitate cu dispozițiile art. 118 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței( vânzare directă cu pas de supraofertă de 5%).