Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocator Comitetul creditorilor debitorului SC Izometal – Magellan SRL – 28.03.2014 ora 14.00

Număr dosar 6902/101 Anul 2012; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civila, de Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător sindic: Dinu Nadia Silvia.

Adunarea comitetului creditorilor va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinți în data de 28.03.2014, ora 1400.

Ordinea de zi:

Prezentarea raportului nr. 448 din data de 21.02.2014 publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 4082 din data de 27.02.2014 cu privire la inchirierea bunurilor aflate in patrimoniul debitoarei SC Izometal Magellan SRL,

precum si aprobarea acestuia.