Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocator Comitetul Creditorilor al debitoarei SC Atlanta Com SRL – 04.03.2014 ora 15.00

Număr dosar: 282/101 anul 2010, Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia a II -a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Adela Barbu

Comitetul creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, adresa: str. Zăbrăuțului, nr. 7A, localitatea Dr. Tr. Severin, judeţul Mehedinţi, la data de 04.03.2014, ora 1500.

Ordinea de zi:

1. Prezentarea Planului de distribuire nr. 2/20.01.2014 Rectificat privind debitoarea SC Atlanta Com SRL.