Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocator comitet creditori ai debitoarei Manon Lescaut SRL

Adunarea comitetului creditorilor va avea loc în municipiul Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap.14, jud. Timiş în data de 01.08.2014, ora 1200. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului,  administratorului judiciar.

Ordinea de zi:

Aprobarea raportului administratorului judiciar al debitorului SC Manon Lescaut SRL cu privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia plăților efectuate conform graficului de plați aprobat prin planul de reorganizare.

În situaţia că nu vă veţi prezenta sau nu veţi transmite un punct de vedere scris vom considera că aţi aprobat tacit ordinea de zi şi sunteţi de acord cu hotărârile luate de creditorii prezenţi.

Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa administratorului judiciar, practicieni în insolvență asociați prin contract, Consultant Insolvență SPRL şi Yna Consulting SPRL cu sediul procesual ales pentru comunicări în Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiș, tel/fax 0256/220827, 0745267676, 0742592183, 0744528869, office@consultant-insolventa.ro.