Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocator Adunarea Generala a creditorilor SC Unic Trans SRL – 28.03.2014 ora 14.00

Număr dosar 10387/101 Anul 2010; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a, Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător sindic: Eugenia Tudor.

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, din Municipiul Drobeta Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de 28.03.2014, ora 1400.

Ordinea de zi:

Analiza raportului lichidatorului judiciar privind demersurile efectuate pentru valorificarea bunului imobil teren extravilan în suprafaţă de 10001 mp. situat în extravilanul localităţii Drobeta Tr. Severin și teren intravilan în suprafață

de 204 mp situat în localitatea Drobeta Tr. Severindin patrimoniul falitei SC Unic Trans SRL Dr. Tr. Severin şi aprobarea diminuării preţului de vânzare cu 65% faţă de preţul stabilit prin raportul de evaluare.

Stabilirea cheltuielilor prevăzute la art. 19 alin.(2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, privind lichidatorului judiciar Consultant Insolvenţă SPRL succesoare de drept a Cabinetului Individual de Insolvență Popescu

Emil, prin reprezentant asociat coordonator ec. Emil Popescu pentru perioada de faliment a debitoarei SC Unic Trans SRL Dr. Tr. Severin.