Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocator Adunarea Generala a creditorilor debitorului Soc. Cooperativa de Consum Consumcoop Hinova Societate Cooperativă de Gradul I – 04.04.2014 ora 14.00

Număr dosar: 9740/101 anul 2013; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător-sindic: Dorinel Zoican.

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de 04.04.2014, ora 1400.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea raportului final și a situațiilor financiare finale ale debitorului Soc. Cooperativa de Consum Consumcoop Hinova Societate Cooperativă de Gradul I.

2. Aprobarea cererii privind închiderea procedurii debitoarei Soc. Cooperativa de Consum Consumcoop Hinova Societate Cooperativă de Gradul I având în vedere dispoziţiile art. 131 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura

insolvenţei.