Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocator Adunarea Generala a creditorilor debitorului SC Sanitinstal Cucu SRL – 17.03.2014 ora 14.00

Număr dosar: 5003/101 anul 2013; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător-sindic: Clara Daniela Băluță.

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, adresa: str. Zabrautului, nr. 7A, localitatea Dr. Tr. Severin, judeţul Mehedinţi, la data de 17.03.2014, orele 1400.

Ordinea de zi

1. Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la raportul de evaluare pentru bunul imobil Clădire – spaţiu comercial situat în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Traian, nr. 210, judeţul Mehedinţi în suprafaţă de 58,35 m.p. şi teren aferent în suprafaţă de 36,09 m.p. din patrimoniul debitoarei SC Sanitinstal Cucu SRL, precum şi stabilirea metodei de valorificare.

2. Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la raportul de evaluare pentru bunurile mobile Autoutilitară marca Dacia 1304 si Autoutilitară Peugeor Boxer din patrimoniul debitoarei SC Sanitinstal Cucu SRL, precum şi stabilirea metodei de valorificare.