Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocator Adunarea Generala a creditorilor debitorului SC Pampas Impex SRL – 11.03.2014 ora 14.00

Număr dosar 11546/101 Anul 2012; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător sindic: Magdalena Lucia Bordea.

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, adresa: str. Zăbrăuțului, nr. 7A, localitatea Dr. Tr. Severin, judeţul Mehedinţi, la data de 11.03.2014, orele 1400.

Ordinea de zi

Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la raportul de evaluare pentru bunul mobil – Motostivuitor – din patrimoniul debitoarei SC Pampas Impex SRL, precum și stabilirea metodei de valorificare.