Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocator Adunarea Generala a creditorilor debitorului SC N.V.A. Grup SRL – 10.03.2014 ora 14.00

Număr dosar: 9739/101 anul 2013; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător-sindic: Dorinel Zoican

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de 10.03.2014, ora 1400.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea raportului final și a situațiilor financiare finale ale debitorului insolvent SC N.V.A. Grup SRL.

2. Aprobarea cererii privind închiderea procedurii debitorului insolvent SC N.V.A. Grup SRL având în vedere dispozițiile art. 131 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.