Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocator Adunarea Generala a creditorilor debitorului SC Moditex SRL – 13.03.2014 ora 14.00

Număr dosar: 7201/101 Anul 2009; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal; Judecător sindic: Magdalena Lucia Bordea.

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de 13.03.2014, ora 1400.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea raportului final şi a situaţiilor financiare finale ale debitorului SC Moditex SRL.

2. Aprobarea cererii privind închiderea procedurii de faliment a debitorului SC Moditex SRL.