Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocator Adunarea Generala a creditorilor debitorului SC Milcom SRL – 08.04.2014 – ora 14.00

Număr dosar: 9715/101 anul 2013; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător-sindic: Orfescu Aristică.

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de 08.04.2014, ora 1400.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea raportului final şi a situaţiilor financiare finale ale debitorului insolvent SC Milcom SRL.

2. Aprobarea cererii privind închiderea procedurii debitorului insolvent SC Milcom SRL având în vedere dispoziţiile art. 131 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.