Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocator Adunarea Generala a creditorilor debitorului SC Lei Luce SRL -05.03.2014 ora 14.00

Număr dosar 1937/101 Anul 2011; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător sindic: Claudiu Tavi Brandibur.

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de 05.03.2014, ora 1400.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea raportului lichidatorului judiciar privind demersurile efectuate pentru valorificarea bunurilor mobile * corpuri de iluminat (lustre, lampadare, veoze, etc.)*din proprietatea falitei SC Lei Luce SRL Dr. Tr. Severin.

2. Aprobarea diminuării preţului de vânzare pentru bunurile mobile * corpuri de iluminat (lustre, lampadare, veoze, etc.)* din proprietatea falitei SC Lei Luce SRL Dr. Tr. Severin cu 50% faţă de preţul stabilit prin raportul de evaluare.