Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocator Adunarea Generala a creditorilor debitorului SC Karmax SRL – 26.03.2014 ora 14.00

Număr dosar: 8780/101 anul 2013; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător-sindic: Dorinel Zoican.

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de 26.03.2014, ora 1400.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea raportului final si a situatiilor financiare finale ale debitorului insolvent SC Karmax SRL Strehaia

2. Aprobarea cererii privind inchiderea procedurii debitorului insolvent SC Karmax SRL având în vedere dispozițiile art. 131 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.