Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocator Adunarea Generala a creditorilor debitorului SC Izometal Magellan SRL – 14.03.2014 ora 13.00

Nr. dosar 6902/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Dinu Nadia Silvia.

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi în data de 14.03.2014, ora 1300.

Ordinea de zi:

Aprobarea rapoartelor lichidatorului judiciar cu privire la rapoartele de evaluare pentru bunurile imobile din patrimoniul debitoarei SC Izometal – Magellan SRL, precum şi a regulamentelor de vânzare aferente acestora.