Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocator Adunarea Generala a creditorilor debitorului SC Celrom SA – 26.03.2014 ora 14.00

Număr dosar 4842/101/2008, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, Judecător sindic Eugenia Tudor.

Adunarea creditorilor va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi în data de 26.03.2014., ora 1400.

Ordinea de zi:

Aprobarea propunerii lichidatorului judiciar de a nu se formula calea de atac împotriva hotărârii nr. 52/2014 din data de 21.02.2014 pronunţată de Curtea de Apel Craiova.