Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocator Adunarea Generala a creditorilor debitorului SC CCW Proiect SRL – 26.03.2014 ora 14.00

Număr dosar: 10265/30 anul 2012; Tribunal: Tribunalul Timiş Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal.

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de 26.03.2014, ora 1400.

Ordinea de zi:

Aprobarea preţului de vânzare pentru bunul imobil ( teren cu bloc de 4 etaje şi o clădire în anexă în suprafaţă de 3525 m.p. situate în localitatea Dumbrăviţa, judeţul Timiş; CF:101510 provenit din conversia de pe hârtie a CF nr. 2486, nr topografic:top:279-280/a/2/1-2/4) din proprietatea debitorului SC CCW Proiect SRL, stabilit prin raportul de evaluare comunicat de creditorul garantat Piraeus Bank SA, precum şi stabilirea metodei de valorificare.