Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocator Adunarea Generala a creditorilor debitorului SC Atlanta Com SRL – 28.03.2014 ora 14.00

Număr dosar: 282/101 anul 2010, Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia a II -a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Adela Barbu.

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, adresa: str. Zăbrăuțului, nr. 7A, localitatea Dr. Tr. Severin, judeţul Mehedinţi, la data de 28.03.2014, ora 1400.

Ordinea de zi:

1. Punerea în discuție a schimbării metodei de valorificare a bunului mobil – Combină Class Dominator 85 – din proprietatea debitoarei SC Atlanta Com SRL.

2. Analiza ofertei depusă de persoana juridică Almăjanu Florina Livia I.I., cu sediul în comuna Dumbrăviţa, sat Dumbrava de Sus, nr. 9 având CUI:RO30953254 şi J25/2335/2012 privind achiziționarea bunul mobil – combină Class

Sominator 85 – din proprietatea debitoarei SC Atlanta Com SRL si aprobarea acesteia.