Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocator Adunarea Generala a creditorilor debitoarei SC Manon Lescaut SRL – 04.03.2014 ora 10.00

Număr dosar 9709/30 Anul 2012; Tribunal: Tribunalul Timiș Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal; Judecător sindic: Cristina Crăciun

Adunarea creditorilor va avea loc la în Municipiul Timisoara, str. Enric Baader, nr. 13, judeţul Timiş, la data de 04.03.2014, orele 1000

Ordinea de zi:

Votarea planului de reorganizare judiciară propus de debitoarea SC Manon Lescaut SRL, prin administrator special, cu respectarea dispoziţiilor art. 100 alin. (5) din legea 85/2006 privind procedura insolvenţei.