Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocator Adunarea Generala a creditorilor debitoarei SC Azazia SRL – 14.03.2014 ora 14.00

Număr dosar 3274/101 Anul 2012; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător sindic: Claudiu Tavi Brandibur.

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidator judiciar, adresa: str. Zăbrăuțului, nr. 7A, localitatea Dr. Tr. Severin, judeţul Mehedinţi, la data de 14.03.2014, orele 1400.

Ordinea de zi

1. Aprobarea raportului final și a situațiilor financiare finale ale debitorului SC Azazia SRL.

2. Aprobarea cererii privind închiderea procedurii debitoarei SC Azazia SRL având în vedere dispoziţiile art. 131 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.