Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocator Adunarea Generala a creditorilor debitoarei SC Algira SRL – 10.03.2014 ora 14.00

Număr dosar 3377/101 Anul 2009; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal; Judecător sindic: Monica Birău.

Adunarea creditorilor va avea loc la adresa: str. Zăbrăuţului, nr. 7A, Dr. Tr. Severin, judeţul Mehedinţi. Data 10.03.2014, ora 14:00.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea raportului final și a situațiilor financiare finale ale debitorului SC Algira SRL.

2. Aprobarea cererii privind închiderea procedurii debitoarei SC Algira SRL având în vedere dispoziţiile art. 132 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.