Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocare Adunare Creditori privind debitorul SC Rolaly Com SRL – 28.10.2014 ora 14.00

1.Date privind dosarul: Număr dosar: 9771/101 anul 2013; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător-sindic: Magdalena Lucia Bordea

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de 28.10.2014, ora 1400.

Ordinea de zi:

1.Exprimarea unui punct de vedere privind formularea cererii de chemare în judecată a administratorului societar al debitorului SC Rolaly ComSRL având în vedere dispozițiile art. 138 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

2.Aprobarea raportului final privind operațiunile întreprinse de lichidatorul judiciar în procedura de insolvență a debitorului SC Rolaly Com SRL Orșova.