Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocare Adunare Creditori privind debitorul SC MCT Impex SRL – 24.09.2014 ora 14.00

Date privind dosarul: nr. dosar 9886/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Claudiu Daniel Falcan.

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi în data de 24.09.2014, ora 1400.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea raportului de evaluare pentru bunurile mobile aflate în proprietatea debitoarei SC M.C.T. Impex SRL întocmit de expert evaluator Darian DRS SA la data de 20.05.2014.

2. Aprobarea regulamentului de vânzare pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC M.C.T. Impex SRL, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu strigare.

Materialele prezentate spre aprobare pot fi consultate şi analizate pe site-ul lichidatorului judiciar, www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro