Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Combina C14

Debitorul SC Agromec Gogoșu SA, cu sediul în sat Gogoșu, comuna Gogoșu, jud.Mehedinţi, CIF:1609169, J25/248/1991, aflată în procedura de faliment în dosar nr. 4241/101/2014, pe rolul Tribunalului Mehedinți, prin lichidator judiciar, Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi, scoate la vânzare bunul mobil – Combină C14, serie șasiu 4587 – din proprietatea debitoarei SC Agromec Gogoșu SA, la un preț negociat cu domnul Asproiu Ninel Lucian de 9000,00 lei cu t.v.a. inclus.

Toţi cei interesaţi de adjudecarea bunului mobil – Combină C14, serie șasiu 4587 – pot depune oferte la sediul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL din Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi precum și garanția de participare la licitație în sumă de 900,00 lei, în contul nr. RO52PIRB2700765144001000 deschis la Banca Piraeus Bank SA, pentru ședința de supraofertare.

Pasul de supraofertare este de 10% din preţul negociat de 9000,00 lei, respectiv 900,00 lei.

Supraofertele se primesc până la data de 22.07.2015 orele 14,00, când va avea loc şi şedinţa de supra ofertare.

Participarea la ședința de supraoferte este condiționată de achiziționarea caietului de sarcină în sumă de 300,00 lei

Relaţii suplimentare la telefoanele 0742592183, 0252/354399 sau la sediul profesional al lichidatorului din Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinti.