Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Bunuri mobile Noris

Debitorul SC Noris & Luk Impex SRL cu sediul social în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Gh. Ionescu Șișești, nr. 74, bl. 2, sc. 3, ap. 1, judeţul Mehedinţi, înregistrată în  registrul comerţului sub nr. J25/305/2011, cod identificare fiscală 28884250, aflată  în procedură de faliment în dosar nr. 9020/101/2013 pe rolul Tribunalului Mehedinţi, prin lichidator judiciar, Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare prin licitaţie publică următoarele bunuri mobile:

  • Mașină de găurit la prețul de 3800,00 lei
  • Compresor marca Bergin la prețul de 2475,00 lei
  • Motoferestrău marca Husqvarna 55 la prețul de 3100,00 lei
  • Ferestrău marca STIHL la prețul de 2160,00 lei       

Licitațiile publice cu strigare au fost organizate pentru data de 25.09.2015 orele 1300, 02.10.2015 orele 1300, 09.10.2015 orele 1300, pentru data de 16.10.2015 orele 1300, pentru data de 23.10.2015 orele 1300 pentru data de 30.10.2015 orele 1300.

Relaţii la telefoanele: 0752819051; 0252354399 sau la sediul profesional al lichidatorului din Municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Zabrautului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.