Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Bun mobil Cristiana Med Vet

Debitorul SC Cristiana Med Vet SRL cu sediul social în localitatea Hinova, judeţul Mehedinti, cod identificare fiscală 5175860, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J25/52/1994, aflată în procedura de faliment, dosar nr. 3659/101/2013 prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL, prin ec. Emil Popescu, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare la pretul diminuat cu 85% față de prețul stabilit prin raportul de evaluare:
– Pușcă tranchilizantă, tipul DAN-INJEDT, model JM, nr. 8631 la un preț de pornire a licitației de 1284,00 lei fără TVA
Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea la Raiffeisen Bank Sucursala Dr. Tr. Severin, până la începerea licitaţiei a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţ iei si achizitionarea caietului de sarcini. Nr. cont: RO28 RZBR 0000 0600 1564 6668.
Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.
Relaţii suplimentare la tel. 0742592183, fax : 0252354399, adresa email : office@consultant-insolventa.ro sau la biroul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judetul Mehedinti.