Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Autoturism MCT Impex

Debitorul SC M.C.T. Impex SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. I.C.Brătianu, nr. 11, camera 1, et. P, judeţul Mehedinţi, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Mehedinţi sub nr. J25/387/2012, având cod de identificare fiscală nr. 17486690, aflată în procedura de faliment dosar nr. 9886/101/2012 pe rolul Tribunalului Mehedinţi, prin lichidator judiciar societățile profesionale de insolvență asociate prin contract Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvență SPRL, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare bunul mobil – *Autoturism Marca Peugeot Partner* nr. înmatriculare TM 14 XMB –  la prețul de pornire al licitației de 1000,00 euro (ce se vor achita în lei la cursul BNR din ziua plății) exclusiv TVA.

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea, până la începerea licitaţiei a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei si achizitionarea caietului de sarcini..

Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, județul Timiș, Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, județul Mehedinți și Dr. Tr. Severin, str. B-dul Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM 4 sc. 1, ap. 2, județul Mehedinți.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

Relaţii la telefon-fax 0744528869, 0742592183, 0745267676 sau 0256/220827, email:office@consultant-insolventa.ro; expertyna@yahoo.com, site: www.consultant-insolventa.ro sau la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, județul Timiș, Dr. Tr. Severin, str. B-dul Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM 4 sc. 1, ap. 2, județul Mehedinți.